Home فرهنگی بياد سوته‌دلان گرد هم آييم

بياد سوته‌دلان گرد هم آييم

0
بياد سوته‌دلان گرد هم آييم
اندك، اندك جمع مستان آمدند!
خاطرات روزنامه نگاري

اشاره

در شماره فروردين ماه 1393، ضمن خاطرات روزنامه نگاري ذكري از مجله جدول كتيبه به مديريت حسن بني جمالي و سردبيري حسين علي فسنقري سبزواري بعمل آمد و عنوان شد كه از حواشي دلچسب و گواراي همكاري با اين نشريه، برگزاري آئين “آبگوشت‌خوري” در ظهر بعضي از پنجشنبه‌هاي هر ماه بود كه بهمت حسين علي فسنقري سبزواري اين اقدام جالب در دفتر مجله جدول كه آن ايام در يكي از كوچه‌هاي نزديك پل رومي قرار داشت با حضور نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات انجام مي‌شد و اين زحمتكشان عرصه رسانه‌هاي نوشتاري، ديداري و شنيداري گرد هم مي‌آمدند و از خاطرات و يادهايي خود براي يكديگر نقلها مي كردند كه ذكر اسامي همه آنها در اين مقال نمي‌گنجد.
اما ابتدا به ياد گذشتگان اين جمع اسامي آن روانشادان نقل مي‌شود و سپس بر چگونگي گردهمائي اخير كه باز هم بهمت حسين علي فسنقري سبزواري و پس از مدتي تعويق در روز پنجشنبه سوم – اردي‌بهشت 1394 – در دفتر جديد مجله جدول واقع در خيابان انقلاب – مقابل سينما سپيده برگزار شد مبادرت مي‌شود:

جاي خالي زنده يادان

تا آنجا كه نگارنده بياد دارد نزديك به 36 سال است كه حسين علي فسنقري سبزواري را مي شناسد كه قبل از آن در رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري فعال مايشاء بوده و اقدام جالب او در گردهمائي نويسندگان و خبرنگاران رسانه‌ها در نوع خود بي نظير و بي همتاست و انشاءا.. كه سفره اطعام او هميشه گسترده باشد.
آري در روز سوم ارديبهشت 1394 – جاي خالي زنده يادان عطاءا.. تدين، هوشنگ پورشريعتي، بهمن توسي، محسن بهرامي، مهندس عليرضا حشمت صنيعي، اسدا… خانلو، محمود احيائي و حتي هنرمنداني مانند روانشاد منوچهر نوذري كه در اين آئين دل پسند حضور داشته‌اند، گرامي داشته شد. روانشان شاد باد.
و اما آن روز جمع صميمي و خاطره آميزي از نويسندگان و خبرنگاران 60 سال قبل تا بحال حضور يافتند در اين گردهم آيي دوستان قديم و جديد و اصحاب جرايد به ديدار از يكديگر پرداخته و نقل خاطرات و رخدادهاي روزنامه‌نگاري به بازخواني آرشيو اين صنف كمك كرد. جالب توجه اينكه طي 2 ساعت مراسم هرگز دل‌آزردگي يا بحث‌هاي عقيدني و جناحي پيش نيامد و در پايان اين ضيافت همگي از آقاي حسين علي فسنقري سبزواري تقدير و تشكر نمودند. در ذيل مختصراً با ذكر نام هر يك آنها اشاراتي به فعاليت آنان نيز خواهد شد:
1- بيوك كاظم‌پور (كاظمي) كه در مجلات ستاره سينما، سپيد و سياه، دانستني‌ها فعاليت بازرگاني داشت
2- حسين رحيم خاني كه از سال 1337 در مجله اطلاعات كودكان و پسران، روزنامه كيهان، مجله توفيق، مجله روشنفكر، مجله گزارش، به عنوان كاريكاتوريست حضور داشت
3- ابراهيم سارنگ
4- احمد سميعي كه در مجله جدول مطالب تاريخي مي‌نويسد
5- سعيد شهروي
6- دكتر محمد بقائي (ماكان) كه از سال 1342 در مجله دو هفتگي مشير فعاليت مي‌كرد و بعنوان كسي كه اقبال لاهوري را به مردم ايران شناساند، معروف است و داراي عاليترين نشان از رئيس جمهوري پاكستان مي‌باشد.
7- خانم حبيبه نيك سيرتي كه بعنوان خبرنگار در مجلات خانواده و جدول همكاري مي‌كند
8- كمال فاتح
9- بهمن رضائي كاريكاتوريست روزنامه توفيق و گل‌آقا
10- پرويز آزادي كه از سال 1330 فعاليت خود را در رسانه هاي شنيداري و نوشتاري آغاز كرد، او در سال 1342، سردبير مجله دوهفتگي مشير بود و آنها كه بياد دارند، هر روز ساعت 7 صبح از راديو ايران برنامه‌اي همراه با موسيقي شاد تحت عنوان شادي و اميدبخش مي‌شد كه پرويز آزادي متن برنامه را مي‌نوشت و مجري آن برنامه نيز روانشاد محرماني بود
11- اسماعيل جمشيدي كه از سال 1335 به بعد در مجلات اميد ايران، سفيد و سياه، بهكام، اطلاعات هفتگي فعاليت مي‌كرد و در كتابي مقام و منزلت ذبيح‌ا… منصوري مترجم معروف را گراميداشت و در آن كتاب از راقم اين سطور نيز به عنوان جوانترين نويسنده كه در آئيني كه بمنظور تجليل از منصوري با حضور آن روانشاد برگزار شد، ذكري بعمل آورد!
12- علي اصغر شيح رضائي
13- مهندس شجاع‌الدين امامي رئوف صاحب امتياز و مدير مسئول مجله نساجي امروز، سردبير هفته نامه كارآفرينان از انتشارات دانشگاه اميركبير و نايب رئيس جامعه متخصصين نساجي ايران كه نزديك به 4 هزار نفر دكتر و مهندس نساجي عضو آن جامعه هستند
14- هرمز هوشمند راد صاحب امتياز و مديرمسئول هفته نامه دنياي جوانان
15- خسرو مبشر دبير سرويس حوادث روزنامه ايران
16- هوشنگ يونسي‌پور نويسنده مجله جدول كتيبه
17- حسن محمدخاني نويسنده روزنامه سحر
18- داود تسليمي نيا
19- رضا شايگان
20- علي سبزواري همكار اجرائي مجله جدول كتيبه
21- اصغر فرشته نژاد
22- محمد كشاورزيان پارلمان نويس قديمي مطبوعات از سال 1330 كه سالها بعد نيز با رأي مردم شهرستان ملاير به مجلس شورا، راه يافت
23- مهدي فشنگچي مدير اجرايي و داخلي مجلات اميد ايران و دانستني‌ها
24- مهندس آرش كنعاني كه از مهمانان ويژه اين آبگوشت خوري بسيار جالب بشمار مي‌رفت!
25- ابوالقاسم گلباف صاحب امتياز و مديرمسئول روزنامه بامداد نو و مجلات گزارش، دام و كشت و صنعت كه از سال 1358 به عنوان فعالترين گزارشگر تصويري صدا و سيما فعاليت خود را آغاز كرد.
26- امير شرف زاد، كه در كار توزيع نشريات فعال است.
27- دكتر جهانگير شجاع نيا (پزشك)
28- هوشنگ اعلم سردبير مجله ماهانه آزما
29- ر-اعتمادي (مهدي) كه از سال 1335 فعاليت خود را در روزنامه اطلاعات آغاز كرد، بعد در مجله اطلاعات كودكان و پسران مطلب نوشت و سپس سردبير مجله اطلاعات جوانان شد و كتابهاي متعدد داستاني نوشته است
30- محمد جعفر فتوت فعال در كار نشر
31- نويد فرنو متخصص چاپ
32- علي اكبر قاضي‌زاده كارشناس ارشد روزنامه نگاري و مدرس دانشگاه
33- خانم حميده حسيني كارشناس چاپ
34- مجتبي سادات روزنامه نويس
35- دكتر حسين امين مدير مجله حافظ محقق و استاد دانشگاه كه اخيراً كتاب ايران نامه از وي انتشار يافته است
36- بيژن امامي كه از سال 1335 در روزنامه اطلاعات فعاليت خود را آغاز كرد
37- خانم نيلوفر سلطاني راد فعال در مطبوعات
38- محمدرضا خان ترابي گودرزي، متخصص نگهداري و تربيت اسبً كه از سال 1338 در راديو ايران نيز گويندگي مي‌كرد
39- حسن منصوريان
40- خشايار فريور
41- علي فسنقري سبزواري معاون سردبير مجله جدول كتيبه كه فرزند برومند حسين علي فسنقري سبزواري است و جالب است كه حسين علي سبزواري با همه مخاطراتي كه روزنامه‌نگاري در ايران دارد فرزندش را هم به رهنوردي در اين راه سخت تشويق نموده، البته در حال حاضر بسياري از پدران روزنامه نگار نيز فرزندان خود را به اين كار كشانده‌اند مثل قربان علي ذرقاني مدير مجله صنعت حمل و نقل كه فرزندش همايون ذرقاني را كه صاحب امتياز و مديرمسئول مجله سفراست تشويق به فعاليت در كار روزنامه نگاري نموده است.
نهايتاً تا آنجا كه در ذهن راقم اين سطور باقيمانده، در گذشته‌هاي دور هم برخي از مديران روزنامه‌ها و مجلات فرزندان خود را تشويق به ادامه كار نمودند كه از جمله آنها ميتوان از شادروان عباس مسعودي مدير روزنامه اطلاعات ياد كرد كه دو فرزند پسرش فرهاد و بهرام كار پدر را دامه دادند و علاوه بر آن عباس شاهنده مدير روزنامه فرمان فرزندش بهمن را به اين كار ترغيب نمود و يا علي اصغر اميراني مدير مجله خواندني‌ها كه فرزند پسرش را به عنوان قائم مقام خود معرفي نموده، علاوه بر آن مهندس بصيري مدير مجله صنعت نساجي و پوشاك، فرزندش نيما بصيري را هم داخل گود كرده است.
اميد است كه سلامت و صحت براي همه زحمتكشان رسانه‌هاي ديداري، شنيداري و نوشتاري ارمغان بزرگ از سوي خداوند كريم باشد، ضمن آنكه دكتر حسين قندي استاد روزنامه نگاري هم به ديار حق شتافت و يادش گرامي باد.

 

حبيب كريمي – روزنامه نگار

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here