0دنبال کننده‌‌هادنبال کردن

آخرین مطالب

نقش تاریخ در زندگی ما ایرانیان

0
قرآن‌کریم در سوره‌های مختلف از جمله فاطر و نحل، انسان را به مطالعه تاریخ فرا می‌خواند و همچنین انسان را موتور محرکه تاریخ می‌داند...

سیاسی بودن ورزش خوب است یا بد؟

2
آیا سیاسی بودن ورزش خوب است یا بد؟یونانیان قدیم از ورزش برای بهبود وضعیت جسمانی شهروندان خود برای جنگها و برتری بر دیگر کشورها...

سواد آبکی آب!!

0
اصل بر آن است که در آموزش کنش‌های رفتاری و اخلاقی به کوچکترها، از بزرگان یاد می‌کنند و آنگاه که شاهد رفتار یا عملکرد...

چرایی دوگانگی شخصیت

0
برخی از انسان ها در زندگی، دو شخصیت متفاوت دارند که در برخورد با انسان های دیگر دو روی بسیار متفاوت از خودشان نمایش...

“از رنجی که می بریم”

0
در این کهنه بازاری که نامش را جهان می خوانیم و در این پستوی هزارلایِ تو در تو‌ای که دفتر و دیوانش می نامیم؛...