Home فرهنگی 14تیر؛ روز قلم

14تیر؛ روز قلم

0
14تیر؛ روز قلم

نون القلم و مایسطرون

گزارش: قلم، زبان عقل و معرفت و احساس انسان‌ها و بیان‌کننده اندیشه و شخصیت صاحب آن است.
قلم، زبان دوم انسان‌هاست. هویت، چیستی و قلمرو قلم بسیار گسترده‌تر از آن است که در بیان بگنجد.
هر گونه رشد و پیشرفت و آرامش و معرفت و شناخت، ریشه در قلم دارد. تمدن‌ها، تجربه‌های تلخ و شیرین و علوم با نوشتن ماندگار می‌شوند.
هر کس می‌تواند قلمی را بین انگشتانش بفشرد و فرمانش دهد که بنگارد و هر آنچه را از مخیله صاحب انگشت تراوش می‌کند، بنویسد.
قلم، تخریب می‌کند. می‌سازد. واقعیت‌ها را آشکار می‌کند. آشکارها را نهان می‌کند؛ به واقع قلم معجزه‌ای جاودان است.
روز قلم 14 تیر به آنانی که با قلم‌هایشان به قدم‌ها جان می‌دهد تا اندیشه سترگ‌شان را برای بهزیستی و خشم روزگار به تمرین همزیستی ‌تبدیل کنند، آنانی که ‌شرافت حرفه‌ای‌شان که لاجرم نیزه در چشم شوخ خصم می‌کنند تهنیت باد و یادشان از صور اسرافیل اشرف‌ها تا هر کجای این مرز و بوم گرامی و ‌عمرشان به درازای صبح صادق و قدم‌هایشان بر دیده ملت که منت داریم راست نگارانی که قلم‌شان امروز خشم روزگار می‌نگارد باشد که کو محتسبی که مست گیرد. یاد شهیدان عرصه قلم گرامی.

عفت رئیسی _  مدیرعامل سابق اتحادیه زنبورداران ایران

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here