انتشار کتاب «فهم‌ اجتماعی و اقتصادی زنان شاغل از باروری و فرزندآوری»

0
کتاب «فهم‌ اجتماعی و اقتصادی زنان شاغل از باروری و فرزندآوری» منتشر شد
گزارش: مولف کتاب آقای فاضل محمدی هیات علمی گروه علوم اجتماعی و جامعه شناسی دانشگاه پیام نور است که موضوع کتاب را با توجه به اهمیت و ضرورت  افزایش جمعیت جوان و فعال، تجدید توان و جایگزینی نسلی برای تاثیرگذاری در رشد، توسعه و بالندگی کشور پیشتر در قالب طرح پژوهشی، تحقیقاتی و مطالعاتی برای سازمان ثبت احوال انجام داده بود که اکنون یافته های علمی آن را به شکل کتاب چاپ و  منتشر نموده است.

پاسخ شما

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید